Algemene voorwaarden

Fit het Zelf is een samenwerking tussen Training te velde en Gewichtsconsulent Leidsche Rijn. De algemene voorwaarden van beide bedrijven zijn van toepassing, op de volgende manier:

Algemene voorwaarden Gewichtsconsulent Leidsche Rijn

Op alle activiteiten die door Esther van Veen worden uitgevoerd en op alle documenten en afbeeldingen die eigendom zijn van Gewichtsconsulent Leidsche Rijn, zijn de algemene voorwaarden van Gewichtsconsulent Leidsche Rijn van toepassing, met uitzondering van artikel 7: Betaling. Betaling vindt plaats aan Training te velde, zoals hieronder vermeld onder “Algemene voorwaarden Betaling Fit het Zelf”.

Algemene voorwaarden Training te velde

Voor alle beweegactiviteiten van Fit het Zelf zijn de algemene voorwaarden van Training te velde onverkort van toepassing.

Algemene voorwaarden Betaling Fit het Zelf

Facturering vindt vooraf plaats en wordt uitgevoerd door Training te velde, waarbij de algemene voorwaarden van Training te velde van toepassing zijn.

Indien de cliënt verzekerd is voor (een deel van) de consulten door Esther van Veen, aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, wordt het verzekerde bedrag volgens de algemene voorwaarden van Gewichtsconsulent Leidsche Rijn achteraf apart gefactureerd door Gewichtsconsulent Leidsche Rijn.